Učitelé z nejpravdivějších

Aktivity s využitím koní

Nebojme se poznat se.
Nechejme se provézt autentickými bytostmi do našich nejhlubších i temných koutů.
Je to osvobozující. Momenty poznání a pochopení. Regenerace pro duši i tělo.
Být průvodcem Aktivit s využitím koní je cesta na celý život.
Certifikát České hiporehabilitační společnosti je mi oprávněním k tomu, dát nahlédnout na krátký, za to opravdový a autentický prožitek.


    Kůň jako stádové a lovené zvíře, nemá předsudky. Díky tomu, že je přirozenou kořistí, tak má silně vyvinuté smysly pro vnímání nebezpečí - ohrožení.

  • Jeho jedinou a pudovou strategií je útěk. Útočí pouze a jedině v případě, kdy nemůže zvolit útěk (nebo na základě špatné zkušenosti). 
  • Reaguje na chemické a energetické procesy v těle, proto dokáže rozpoznat, co se odehrává uvnitř člověka. Je prokázáno, že kůň vnímá podněty kilometr před a za ním.
  • Proto "slyší", v jaké frekvenci nám například bije srdce, zda máme stažený žaludek nebo námi zmítá zlost či jsme smutní.
  • Koně naprosto nezajímá, kdo jsme v rámci společenské hierarchie. Reaguje pouze na konkrétní osobu a jeho projev.
  • Kůň nikdy nehodnotí, neodsuzuje. Pouze je a ukazuje kdo jsme my.


Před koněm je zcela zbytečné cokoliv předstírat. 
To, co dokážeme skrývat a maskovat před ostatními lidmi 
v rámci našeho povolání, statutu, filtrů a postavení apod.

Být si vědom toho, že budu čelit pravdě. Pravdě o sobě. 
A být otevřený s pravdou o sobě na sobě pracovat. 
Jedině tak má hipoterapie smysl.

Přijďte se zrelaxovat, na chvíli se odpojit od stereotypů a zažít přítomnost. Vzduch, země, koně a prostor vás očekávají!


U koní si čas dělá co chce. Někdy se úplně rozplyne. Jen si je.Kratičké ukázky o tom, jak sbírat odvahu v sobě a tím ji dodat i našim koním. Každý jeden krok nás posunuje
ve vzájemné důvěře a pocitu bezpečí. Já jsem tam pro ně. A oni pro mě. Symbióza.

Jak málo stačí gest stačí, aby se dorozuměli. Příkladu a následování hodné. Ztišit se a pozorovat.

Naše společné učení. Jak vysvětlit hříběti, že má podat nožku a nic se mu nestane. Vytrvalost, opakování, důvěra!

Momenty